L Y Ž O V A Č K A    2 0 0 5

1. - 3. dubna

Hřebenová chata Dolní Klínovka nás opět vyzývá, abychom ji za veselého zpěvu a s omrzlými nosy víkendově dobyli

   N e z a p o m e ň t e :

   pití

   lyže

   povlečení

   peníz


Veškeré bližší informace najdete na níže uvedených odkazech.

Když ani tam ne, tak mi napište na ještě níže uvedenou e-mailovou adresu.

 

O d k a z y :

FOTOGALERIE fotek Terči

FOTOGALERIE fotek Klárči

chata Dolní Klínovka

Fotogalerie z loňska

Sněhové zpravodajství

Předpověd počasí

Mapy

 

 

a k t u a l i z a c e

20. 5.   2 0 0 5

w e b m a s t e r

K l á r č a