Pracovní stránka studentů fyzioterapie 2.LF (2.ročník)
----------------------------------------------------

Zbytky z loňska naleznete ZDE

 

OBECNÁ METODIKA VE FYZIOTERAPII (Kolář, Zounková)

Obrázky a anglický text k funkčnímu tapingu
Poznámky Káti o Funkčním Tapu,   Sportovní taping - Machota, Flandera

Seznam témat seminárních prací

FARMAKOLOGIE:
Vypracované otázky z loňska ke ztažení ZDE

 

PATOFYZIOLOGIE:
Sylabus
otázky ke zkoušce
Krev, imunita (Smítková H.)
Respirace (K.Slabý)
Obezita (H.Smítková)
Zánět (Radvanský)

INTERNA:
otázky ke zkoušce
Ateroskleróza
   Patogeneze aterosklerózy
Kardiovaskulární systém

FYZIKÁLNÍ TERAPIE:
otázky ke zkoušce
Fyzikální aspekty fyziatrie

MEDICAL ENGLISH:
Day in spa (Z.Hlinková)
Complementary Terapies (M.Matějková)
Hospital (T.Zadražilová)
The Insurance (T.Šturmová)

The Physiotherapy (K.Honsová)
The Healthcare in CR
(H.Strnadová)
Sports and Health
(H.Rytychová, G.Sodomková)
The Muscular System
(K.Honsová)
The Nervous System (J.Šobáňová)
The Female Reproductive System (K.Jurová)
The Urinary System (P.Tošnarová)

      

a k t u a l i z a c e

18. 1.   2 0 0 5

w e b m a s t e r

K l á r č a